Chương trình giảng dạy

536
188

Pre-Nursery

Lớp học dành cho trẻ từ 18 tháng đến 2 tuổi

Tại EtonHouse, “Hình ảnh của trẻ” được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu mà chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ. Điều đó được kết hợp với phương pháp sư phạm lắng nghe và công nhận trẻ có năng lực và có khả năng trong suy nghĩ và giao tiếp. Lớp Pre-Nursery tạo cơ hội vui chơi cho trẻ để thông qua đó giúp trẻ phát triển các lĩnh vực như: tình cảm xã hội, ngôn ngữ, thể chất và nhận thức.

191
192

Nursery

Lớp học dành cho trẻ từ 2 tuổi đến 4 tuổi

Trong lớp Nursery, chúng tôi thiết lập một môi trường an toàn để trẻ khám phá và trở thành những người có suy nghĩ và giao tiếp độc lập. Môi trường lớp học đóng vai trò như là người giáo viên thứ ba được lên kế hoạch và xây dựng cẩn thận, trẻ có các cơ hội để phát triển ngôn ngữ và làm quen với toán cũng như phát triển các kỹ năng xã hội của bản thân.

Trẻ được tăng cường các hoạt động làm quen với toán, khám phá khoa học và ứng dụng công nghệ thông qua tương tác hằng ngày của trẻ với thế giới. Bằng cách đem đến các trải nghiệm vui chơi và thông qua các quan sát, chúng tôi mong muốn hình thành ở trẻ khả năng mở rộng kiến thức và hiểu biết của mình về các khái niệm sơ đẳng về toán như: số lượng và chữ số, hình dạng, ước lượng, dự đoán, sắp xếp theo thứ tự và phân loại.

194
195

Kindergarten

Lớp học dành cho trẻ từ 4 tuổi đến 6 tuổi

Tại lớp Kindergarten, thông qua cách tiếp cận truy vấn, trẻ đem ý tưởng của bản thân mình vào quá trình học tập và làm việc với sự hỗ trợ và hướng dẫn của giáo viên để tìm ra câu trả lời, giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và thử thách tư duy của chính mình. Trẻ hiểu sâu sắc hơn các khái niệm và áp dụng chúng cũng như phát triển các kỹ năng và kiến thức trên tất cả các lĩnh vực học tập khi trẻ cùng hợp tác và cộng tác làm việc chung với người khác.

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ được tập trung vào các kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết. Lĩnh vực làm quen với toán, khám phá khoa học và ứng dụng công nghệ được lồng ghép vào các nội dung tìm hiểu cũng như được giảng dạy để đảm bảo cho trẻ có các kỹ năng phù hợp để tiếp cận việc học hỏi một cách độc lập.

Trẻ có thể thể hiện bản thân thông qua Hoạt động tạo hình; với những lời mời học tập được lên kế hoạch có chủ ý để tối đa hóa tính tò mò và tăng cường sự tham gia của trẻ.

Trẻ của lớp Kindergarten cũng được hỗ trợ trong quá trình chuyển tiếp sang hình thức giáo dục chính quy. Giáo viên hỗ trợ phụ huynh chuẩn bị cho những hình thức đánh giá khác nhau ở trường tiểu học và đồng thời cũng giúp trẻ thích nghi với những thay đổi khi trẻ chuyển đến bậc học cao hơn trong một cộng đồng rộng lớn hơn.

Let’s book a tour