Chương trình giảng dạy

Thời gian biểu

Thời gian biểu của lớp Nursery
8:00 – 9:30Trẻ đến lớp và khám phá trải nghiệm các hoạt động trong lớp hoặc ngoài trời
9:30 – 10:00Trẻ họp mặt đầu giờ và ăn xế sáng
10:00 – 11:00Trẻ khám phá và trải nghiệm các hoạt động trong lớp học
11:00 – 12:00Trẻ ăn trưa, kể chuyện và chơi trò chơi
12:00 – 14:00Trẻ đọc truyện và nghỉ trưa (12:30)
14:00– 15:15Trẻ khám phá và trải nghiệm các hoạt động buổi chiều và ăn xế chiều
15:15 – 15:30Trẻ về nhà
Thời gian biểu của lớp Kindergarten
8:00 – 9:30Trẻ đến lớp và thực hiện các dự án dựa trên các nhu cầu tìm hiểu của mình
9:30 – 10:00Trẻ họp mặt đầu giờ và ăn xế sáng
10:00 – 10:45Trẻ học tiếng Việt
10:45– 12:00Trẻ khám phá và trải nghiệm các hoạt động ngoài trời
12:00 – 13:00Trẻ ăn trưa
13:00 – 13:30Trẻ tham gia một số hoạt động tĩnh và nhẹ nhàng
13:30 – 14:30Trẻ thực hiện các hoạt động dự án
14:30 – 15:30Trẻ ăn xế chiều, khám phá và trải nghiệm hoạt động ngoài trời và về nhà

Hoạt động tích hợp

Đóng kịch

Hoạt động này giúp trẻ tái hiện hoặc tái tạo lại những trải nghiệm. Các kỹ năng của ngôn ngữ ở trẻ được phát triển khi trẻ trình bày ý tưởng của mình thông qua các phương tiện truyền thông khác nhau cũng như khi cộng tác với bạn bè trong nhóm.

Trồng trọt và chăm sóc cây trong trường

Hoạt động này nhằm thúc đẩy sự tôn trọng thiên nhiên và môi trường, đồng thời xây dựng ý thức về bản thân khi trẻ đảm nhận trách nhiệm trồng và chăm sóc cây. Khi trẻ hoạt động với thiên nhiên, trẻ sẽ quan sát, lập kế hoạch, ghi chép lại các thông tin của dữ liệu và chia sẻ những phát hiện của mình (bao gồm cả kỹ năng của ngôn ngữ và toán học).

Âm nhạc

Hoạt động âm nhạc giúp trẻ phát triển sự hiểu biết về các khái niệm âm nhạc, nhịp điệu, giai điệu cũng như các kỹ năng phối hợp cơ thể và vận động sáng tạo, hoạt động tương tác xã hội giúp phát triển ý thức bản thân trong nhóm.

Nấu ăn

Trẻ sẽ tham gia vào các trải nghiệm chuẩn bị thức ăn. Thảo luận về các chất dinh dưỡng và hỗ trợ sắp xếp bàn ăn đều là những đóng góp đầy giá trị cho các hoạt động diễn ra trong ngày.

Let’s book a tour