Tin tức & Sự kiện

Categories:
Summer Camp at EtonHouse – A Tapestry of 100 Languages
Uncategorized @vi

Summer Camp at EtonHouse – A Tapestry of 100 Languages

April, 2024
EtonHouse Open Day – 13 APRIL 2024
Uncategorized @vi

EtonHouse Open Day – 13 APRIL 2024

March, 2024
EtonHouse Open Day – 20 JANUARY 2024
Uncategorized @vi

EtonHouse Open Day – 20 JANUARY 2024

December, 2023
HỘI THẢO TÌM HIỂU NUÔI DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM TỰ KỶ
Uncategorized @vi

HỘI THẢO TÌM HIỂU NUÔI DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM TỰ KỶ

October, 2023
Trại hè 2023
Uncategorized @vi

Trại hè 2023

May, 2023
Nhóm chơi “Stay & Play” 2023 – 2024
Uncategorized @vi

Nhóm chơi “Stay & Play” 2023 – 2024

September, 2023
Hội thảo GIAO TIẾP CỞI MỞ: “LÀM SAO ĐỂ TẠO KHÔNG GIAN ĐỐI THOẠI TRONG GIA ĐÌNH?”
Uncategorized @vi

Hội thảo GIAO TIẾP CỞI MỞ: “LÀM SAO ĐỂ TẠO KHÔNG GIAN ĐỐI THOẠI TRONG GIA ĐÌNH?”

October, 2023
Hội thảo GIAO TIẾP CỞI MỞ: “LÀM SAO ĐỂ TẠO KHÔNG GIAN ĐỐI THOẠI TRONG GIA ĐÌNH?”
Uncategorized @vi

Hội thảo GIAO TIẾP CỞI MỞ: “LÀM SAO ĐỂ TẠO KHÔNG GIAN ĐỐI THOẠI TRONG GIA ĐÌNH?”

September, 2023
Ghi danh cho năm học 2023 – 2024
Uncategorized @vi

Ghi danh cho năm học 2023 – 2024

May, 2023
30/4 – 1/5 Holiday Announcement
Uncategorized @vi

30/4 – 1/5 Holiday Announcement

May, 2023
EtonHouse Open Day – 24 March 2023
Uncategorized @vi

EtonHouse Open Day – 24 March 2023

March, 2023
Registration of EtonHouse Playgroup is now open!!
Uncategorized @vi

Registration of EtonHouse Playgroup is now open!!

February, 2023
Enrollment is now open for the school year 2023-2024
Uncategorized @vi

Enrollment is now open for the school year 2023-2024

December, 2022
Let’s book a tour