Ghi danh

Các độ tuổi

Cách sắp xếp các lớp học dựa trên giấy khai sinh của trẻ
Độ tuổiLớpGhi chú
18 tháng – 2 TuổiPre – NurseryTrẻ phải đủ 18 tháng tính đến ngày 1 tháng 9 của năm hiện tại
2 – 3 TuổiNursery 1Trẻ phải đủ 2 tuổi tính đến ngày 1 tháng 9 của năm hiện tại
3 – 4 TuổiNursery 2Trẻ phải đủ 3 tuổi tính đến ngày 1 tháng 9 của năm hiện tại
4 – 5 TuổiKindergarten 1Trẻ phải đủ 4 tuổi tính đến ngày 1 tháng 9 của năm hiện tại
5 – 6 TuổiKindergarten 2Trẻ phải đủ 5 tuổi tính đến ngày 1 tháng 9 của năm hiện tại
Let’s book a tour