Chương trình giảng dạy

Triết lý giáo dục

Nguyên tắc Hướng dẫn của Cách tiếp cận Giáo dục Reggio Emilia

Hình ảnh của trẻ
Tại Trường Mầm non Quốc tế EtonHouse E-Maison lấy cảm hứng từ Reggio, chúng tôi nhìn nhận mỗi trẻ đều là những nhà nghiên cứu bẩm sinh có năng lực, ham học hỏi, đầy khả năng và sáng tạo. Chúng tôi cũng tin rằng trẻ cũng là những người khao khát tri thức và quan tâm đến việc kết nối với thế giới. Chúng tôi trao quyền cho phép trẻ được suy nghĩ, đặt câu hỏi, điều tra, khám phá và giúp định hướng hành trình học tập.

Vai trò của giáo viên
Một trong những vai trò quan trọng của giáo viên chính là trở thành người bạn đồng hành của trẻ trong hành trình khám phá và nhận ra các khả năng cũng như các cơ hội học tập của trẻ. Để quá trình học tập ngày càng được mở rộng và phát triển, giáo viên lắng nghe, quan sát, đặt câu hỏi, ghi chép, cùng nhau làm việc và phản ánh về kinh nghiệm của từng trẻ.

Môi trường là người giáo viên thứ ba
Môi trường của nhà trường bao gồm các không gian trong lớp học và ngoài sân được xem như là “người giáo viên thứ ba”. Giáo viên luôn có chủ đích trong việc tổ chức, hỗ trợ và lập kế hoạch cho các không gian khác nhau để đảm bảo tính hợp lý, giàu trí tưởng tượng, hấp dẫn và tôn trọng hình ảnh của trẻ.

Vai trò của phụ huynh
Trường mầm non quốc tế EtonHouse E-Maison lấy cảm hứng từ Reggio đánh giá cao vai trò của phụ huynh với tư cách là những người tham gia vào quá trình học tập của con mình. Cha mẹ được xem là người bạn đồng hành và là giáo viên đầu tiên của trẻ. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh tham gia vào công việc dự án và các sự kiện đặc biệt cũng như trong cuộc sống hàng ngày của nhà trường.

Tư liệu học tập
Mỗi ngày của trẻ tại Trường Mầm non Quốc tế EtonHouse E-Maison lấy cảm hứng từ Reggio sẽ tràn ngập những trải nghiệm đầy ý nghĩa và những tương tác phù hợp. Chúng tôi ghi chép lại tất cả các lĩnh vực của quá trình học tập để hiểu trẻ cũng như cách trẻ học. Tất cả các khoảnh khắc được xem là một phần của quá trình học tập và được hiển thị trong lớp cũng như được chia sẻ với phụ huynh trên ứng dụng “Story Park” của nhà trường.

Khung chương trình Inquire – Think – Learn

Việc tối ưu hóa sự phát triển não bộ của trẻ ngay từ những năm đầu đời là rất quan trọng để học tập suốt đời. Trường mầm non quốc tế EtonHouse E-Maison lấy cảm hứng từ Reggio phát huy lợi ích tối đa cách tiếp cận truy vấn nhằm khuyến khích trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo, sáng chế và hợp tác của trẻ. Cách tiếp cận này phát triển tất cả các kỹ năng và khuynh hướng tính cách cần thiết để thành công trong thế kỷ 21.

Tại Trường mầm non quốc tế EtonHouse E-Maison lấy cảm hứng từ Reggio, chúng tôi không chỉ chú trọng đến các nội dung học thuật (con số, kỹ năng đọc và viết) mà còn hướng đến hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ như: thể chất, tình cảm, xã hội, nhận thức, sáng tạo và phát triển ngôn ngữ.

Let’s book a tour